Ekonomi

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden 2 milyar TL yatırım

Özlem SARSIN

Ege Bölgesi’nin iklim koşulla­rına uygun tasarlanan kampüste, temiz enerji teknolojileri kulla­nılacak ve enerji performansları optimize edilmiş binalar yer ala­cak. Ayrıca, yerleşke içi ulaşımı da elektrikli araçlarla sağlanacak.

Törende bir konuşma yapan İEÜ Mütevelli Heyeti Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özge­ner, Güzelbahçe Kampüsü’nün tam anlamıyla hayata geçtiğinde 2 milyar liralık yatırım ile, bir üni­versite tarafından tek seferde ya­pılan en büyük yatırıma imza at­mış olacaklarını söyleyerek, 130 bin metrekare kapalı alana sahip olacak kampüste her fakültenin ihtiyacına yönelik mekanlar ola­cağını ve ortak alanlarla tüm fa­kültelerin entegrasyonunun sağ­lanacağını belirtti.

Ege Bölge­si’nin iklim koşullarına uygun tasarlanan kampüste temiz ener­ji teknolojilerinin kullanılacağını ve enerji performansları optimi­ze edilmiş binaların yer alacağını söyleyen Özgener, “Ayrıca, yerleş­ke içi ulaşımı da elektrikli araç­larla sağlayacağız. Kampüsümü­zün; sadece eğitim merkezi olarak değil, sosyal, sportif ve kültürel özellikleriyle zengin bir yaşam alanı oluşturarak, aidiyet duygu­sunun güçlenmesine de önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversite­si Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu da bir hayalin gerçe­ğe dönüştüğünü söyleyerek, “Gü­zelbahçe kampüsü bir dönüşüm projesidir ve sürdürülebilir bir yaşam için yaratıcı ve dönüştü­rücü çözümler üreten bir üniver­site vizyonumuzun belki de en önemli adımıdır. Birlikte yeni ve heyecan verici bir geleceğin te­mellerini atıyoruz. Biliyoruz. Ge­lecek bugünden farklı olacak. Bir­çok düşünür ve bilim insanı eko­lojik, dijital ve sosyal değişimin yıkıcı bir dönüşüme evrileceğini öne sürüyor. Görünen o ki, üni­versiteler bu süreçte önce ken­dilerini dönüştürmek; ardından da toplumsal dönüşümün önemli katalizörlerinden biri olmak zo­rundalar. Biliyoruz. Müfredatla­rımız, eğitim yaklaşım ve araçla­rımız, araştırma önceliklerimiz, topluma karşı sorumluluklarımı­zın boyutu ve kapsamı değişecek, değişiyor” dedi.

haberbunyan.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu